Lister

Vi har en lång tradition av tillverkning av lister och socklar i massivt trä. Vår huvudinriktning när det gäller lister är de format som passar till fönster.

Enmalms levererar paketlösningar för fönster till företag som sysslar med fönsterbyten. Då ingår fönsterbänk, salningar och foder.